I Komunia święta

I KOMUNIA ŚWIĘTA

??? czyli ???

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO:
– SPOWIADANIA SIĘ
– PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ

PIERWSZE SPOTKANIE DLA RODZICÓW
KTÓRYCH DZIECI BĘDĄ PRZYGOTOWYWAŁY SIĘ
DO KORZYSTANIA Z SAKRAMENTÓW
SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ I EUCHARYSTII

ŚRODA – 9 WRZEŚNIA 2020 R.
PO MSZY ŚWIĘTĘJ O GODZINIE 18.30

(najlepiej jest przyjść na tę Mszę świętą)

Kontakt ze mną
ks. Piotr Ziółkowski

tel. 512 668 474

e-mail: xpiotr.gumience@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/komuniasalezjanieszczecin/